Řešení na klíč Fotovoltaika Klimatizace Tepelná čerpadla Rekuperace
Mám zájem
+ 420 608 959 534 Časté otázky Kontakt

Fotovoltaické elektrárny (FVE) pro využití sluneční energie

Buďte energeticky soběstační. Uspořte na elektrické energii a ohřevu teplé užitkové vody.

Zjistit více
Mapa
Výhody K čemu FVE slouží? Jaká varianta je pro mě nejlepší? Co nabízíme Výrobci

Výhody řešení od nás

Osobní přístup s odborným dohledem nad celým průběhem realizace

Návrh řešení bude připraven podle dispozice konkrétního prostoru zcela zdarma

S námi získáte garantovanou dotaci až 155 000 Kč

Podívejte se na fotovoltaické systémy s garancí dotace ↓

K čemu FVE slouží?

Funkcemi solárního systému v domě jsou zejména výrobě elektřiny, ohřevu teplé užitkové vody, přitápění a chlazení. Lze s ním také přihřívat bazén, obsluhovat pohon bran, nabíjet elektromobily či elektronářadí. Systém je otevřený a rozšiřitelný, proto lze do budoucna doplnit mnoho nových funkcí. Jako zdroj energie je nedocenitelný.

Jaké existují typy fotovoltaických systémů ↓

Jaká varianta je pro mě nejlepší?

Možnost dotace

Na všechny varianty instalací zajistíme dotaci Nová zelená úsporám!

Chci pouze ohřívat TUV pomocí solární elektrárny

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) fotovoltaickými panely je vhodné instalovat všude tam, kde je větší spotřeba TUV. Především v rodinných domech, ve firmách kde se zaměstnanci sprchují, penzionech, na fotbalových stadionech, dalších sportovištích, restauracích, atd.

Solární systém vhodný pro vás:

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) fotovoltaickými panely

Chci šetřit za elektrickou energii

Pokud chcete především ušetřit za pravidelné měsíční výdaje za elektrickou energii, rozhodněte se pro systém bez baterie. Přebytečnou energii, kterou systém vyrobí, použijete pro ohřev teplé vody. Návratnost investice je v průměru kolem 7 let.

Solární systém vhodný pro vás:

FVE síťová do 10kW (mikrozdroj) s ukládáním přebytků do TUV

Chci záložní zdroj a energetickou nezávislost

Chcete maximálně využívat všechnu vyrobenou energii? Chcete přebytečnou energii uložit do záložních baterií a použít ji například v noci, nebo v případě slabého slunečního svitu či výpadku proudu? Rozhodněte se pro komplexní hybridní řešení solární elektrárny.

Solární systém vhodný pro vás:

FVE hybridní do 10kW (mikrozdroj) s ukládáním přebytků do baterií

Varianty instalací

Možnost dotace

Na všechny varianty instalací zajistíme dotaci Nová zelená úsporám!

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) fotovoltaickými panely

Bez nutnosti žádat o připojení mikrozdroje – možná dotace z NZÚ
35 000 Kč + 5 000 Kč

Když chcete ušetřit za ohřev vody

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) fotovoltaikými panely je vhodné instalovat všude tam, kde je větší spotřeba TUV. Především v rodinných domech, ubytovnách, ve firmách kde se zaměstnanci sprchují, penzionech, na fotbalových stadionech, dalších sportovištích, restauracích, atd.

Ohřev teplé užitkové vody tvoří velmi významnou část z celkových nákladů na spotřebu energie především v rodinných domech. Až 80 % těchto nákladů na ohřev dokážeme uspořit pomocí instalace fotovoltaických panelů tak, že vyrobenou elektřinou ohříváme TUV v bojleru. V případě, že TUV ohříváte plynem nebo tepelným čerpadlem, předřadíme do systému malý elektrický zásobník na TUV a v době, kdy je fotovoltaika v provozu, ohřívá vodu “zadarmo” a občasným promícháváním mezi zasobníly ohřejeme TUV v celém objemu.

Dotace Nová zelená úsporám (NZÚ) snižuje návratnost investice

Cena základní instalace pro menší RD se pohybuje od 78.000,- Kč vč. DPH. Prostřednictvím programu Nová zelená úsporám (NZÚ - program C3.3) je možné čerpat dotaci na ohřev TUV ve výši 35 000 Kč + 5.000,-Kč na zpracování podkladů pro dotace.

Technologie pro úsporu nákladů

Cílem navrženého systému je ušetřit. Návratnost systému se po započítání dotace pohybuje kolem pěti let. Instalace systému probíhá bez jakéhokoli zásahu do objektu. Pouze je nutné přivést kabely od FV panelů ze střechy k zásobníku TUV. Tam umístíme měnič a odtud dovedeme kabel k domovnímu rozvaděči.

Dokumenty k prostudování

Produktové listy

Fotovoltaický ohřev vody Kerberos

FVE síťová do 10kW (mikrozdroj) s ukládáním přebytků do TUV

Možná dotace z programu NZÚ - 55 000 Kč + 5 000 Kč. Program NZÚ C3.4.

Výrazně snížíte platby za el. energii. Vyrobenou a nevyužitou el. energií ohřejete vodu v bojleru.

Vyrobená el. energie z FVE je vedena do domovního rozvaděče a pokrývá energetickou spotřebu domácnosti. Nevyužitou energii ze slunce (přebytky) pomocí regulace nasměrujeme do zásobníku (TUV). Díky tomu nám vyrobená el. energie neodteče nevyužitá do distribuční sítě, ale ohřeje vodu. Tím docílíme rychlejší návratnosti investice, protože ohřev vody tvoří výraznou položku v nákladech na spotřebu energie.

V případě nedostatku slunečního svitu je chybějící el. energie plynule dodána z distribuční sítě. Tak je domácnost zásobována energií i v noci, ale využívá zdarma ohřátou vodu z FVE.

Ohřev vody je řešen elektrickým bojlerem.

V případě malého slunečního svitu je bojler dohříván přímo z distribuční sítě. V případě, že je již nainstalován zásobník TUV nahřívaný plynem nebo tepelným čerpadlem, předřadíme před něj el. bojler. Tím v době slunečnho svitu vodu ohříváme zdarma.

FVE hybridní do 10kW (mikrozdroj) s ukládáním přebytků do baterií

Možná dotace z programu NZÚ - 75 000 Kč až 150 000 Kč + 5 000 Kč (podle instalovaného výkonu). Programy NZÚ: C3.5, C3.6 a C3.7.

U těchto programů je princip řešení podobný, liší se pouze instalovaným výkonem hybridní FVE a tím i výše dotace z programu NZÚ.

Výrazně snížíte platby za el. energii

Vyrobenou a nevyužitou el. energii (po nahřátí TUV) uložite do akumulátorů a využijete ji v době malého osvitu, v noci nebo v případě výpadku dodávky energie z distribuční sítě. Tím si zajistíte zajistíte základní chod domácnosti - světlo, lednice, internet,…

Vyrobená el. energie z FVE je vedena do domovního rozvaděče a pokrývá veškerou energetickou spotřebu domácnosti včetně nahřátí vody v el. bojleru. Přebytky vyrobené energie jsou přesměrovány do bateriového úložiště. Z akumulátorů je el. energie využívána na pokrytí spotřeby domácnosti v noci, v době malého slunečního svitu nebo v případě výpadku dodávky energie od distributora (tzv. blackout).

Cena řešení

Návrh instalovaného výkonu FVE a kapacity bateriového úložiště je řešeno vždy na základě potřeb a chodu domácnosti.

Umíme toho ale mnohem více

Solární elektrárnu kombinujeme s tepelnými čerpadly, klimatizacírekuperací.

Služby od A do Z: vyřídíme i dotace z programu Nová zelená úsporám

Zajišťujeme komplexní služby, mezi které patří:

  • Návrh systému pro Váš RD

  • Seznámení s podmínkami dotace Nová zelená úsporám a vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám

  • Zpracování rozpočtu s ohledem na vybraný systém, fotovoltaické panely, velikost instalace, typ střechy a krytiny, typ měniče

  • Vyřízení žádosti o připojení k distribuční síti

  • Zpracování projektové dokumentace FVE v souladu s připojovacími podmínkami

  • Dodávku systému, odbornou montáž, zprovoznění a zaškolení

  • Zajištění servisu a technické podpory

  • Revize FVE včetně revizní zprávy a protokolu o nastavení ochran

Mám zájem o fotovoltaickou elektrárnu

Chci nezávaznou kalkulaci kompletního řešení.

Mám zájem

Zavoláme vám zpět

Nechte nám na sebe telefonní číslo a my se vám ozveme.

Vaše číslo nikomu neposkytneme.